8

Activități prin care le sunt stimulate și valorificate calitățile și abilitățile